Баспасөз-баяны

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ (бұдан әрі – «Компания» ) 2019 жылдың 6 ақпанында Директорлар кеңесінің отырысы өткенін хабарлайды. Отырыс барысында Компанияның ұйымдастырушылық құрылымын өзгертіп, төменде көрсетілген негізгі бизнес-бағыттарды басқару процестерінің ара-жігін ажырату туралы шешім қабылданды:

  • геология және барлау бойынша,
  • өндіріс бойынша,
  • мұнай өндіру және маркетингі бойынша,
  •  мұнай тасымалдау, халықаралық жобалар, «Сарыарқа» газ құбырының құрылысы бойынша.

Жаңа құрылымға сәйкес басқарма төрағасының барлау, өндіру және мұнай сервисі жөніндегі орынбасары қызметі қысқартылып, оның орнына басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары мен басқарма төрағасының барлау және геология жөніндегі орынбасары лауазымдары пайда болды. Басқарма төрағасының мұнай тасымалдау, өңдеу және маркетингі жөніндегі орынбасары қызметінің орнына басқарма төрағасының мұнай өңдеу және маркетингі жөніндегі орынбасары, сондай-ақ басқарма төрағасының мұнай тасымалдау, халықаралық жобалар және «Сарыарқа» газ құбыры құрылысы жөніндегі орынбасары қызметтері болады. Бұдан басқа, «Маңғыстаумұнайгаз» және «Өзенмұнайгаз» жөніндегі басқарушы директор лауазымы қысқартылды.

Осыған орай 2019 жылдың 7 ақпанынан бастап негізгі бизнес-бағыттардың дамуына жетекшілік ететін тиісті салалардағы кәсіпқой мамандар тағайындалды:

  • Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы басқарма төрағасының геология бжәне барлау жөніндегі орынбасары болып тағайындалды. Қ. Есқазиев еншілес кәсіпорындардың ресурстық базасын кеңейтуге және қорларын тиімді басқаруға жауапты болады;
  • Тиесов Данияр Сүйіншілікұлы басқарма төрағасының мұнай өңдеу және маркетингі жөніндегі орынбасары болып тағайындалып, басты өндірістік көрсеткіштердің орындалуына жауапты болады;
  • Берлібаев Данияр Әмірбайұлы басқарма төрағасының мұнай тасымалдау, халықаралық жобалар және «Сарыарқа» газ құбырының құрылысы жөніндегі орынбасары болып тағайындалды. Жаңа қызметте ол мұнайдың экспорты мен тасымалдануына, экспорт нарықтарында мұнайдың әрі қарай өңделуіне, Компания үшін құнды барынша көбейтуге, сондай-ақ газбен қамтамасыз ету жөніндегі «Сарыарқа» стратегиялық жобасын іске асыруға жауапты болады.

2019 жылдың 11 ақпанынан бастап Марабаев Жақып Нәсіпқалиұлы Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары қызметіне тағайындалды. Ж. Марабаев мұнай мен газ өндірудің жоспарлы көрсеткіштерін орындауға, ұйымның тиімділігін арттыруға және өндірістік қызметті үйлестіруге жауапты болады.  

Жаңа ұйымдастырушылық құрылым «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-да өндірістің және корпоративтік басқарудың тиімділігін арттыруға, өзекті шешімдердің дер кезінде қабылдануын қамтамасыз етуге және Компанияның орталық кеңсесі мен еншілес және тәуелді ұйымдары арасындағы өзара іс-қимылды жақсартуға тиіс.  

Компания бұл өзгерістер еңбекақы төлеу қорына қосымша қаржылай шығын келтірмейтінін атап көрсетеді.

KAZ RUS ENG

МАҢЫЗДЫ: Келесі хабарламамен толық көлемде мұқият танысуыңызды сұраймыз. Төменде келтірілген хабарлама өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін екеніне назар аударыңыз.

ХАБАРЛАМА

Болашаққа қатысты мәлімдеме

Осы веб-сайтта "болашаққа қатысты мәлімдеме"болып табылатын немесе есептелетін өтініштер болуы мүмкін. Болашақты сипаттауға арналған терминология, соның ішінде, "есептейді", "алдын ала бағалау бойынша", "күтеді", "болжамдар бойынша", "ниеттенеді", "жоспарлайды", "байқады", "болады" немесе "тиіс" деген сөздерді қоса алғанда, немесе, не әрбір жағдайда олардың теріс нысаны немесе ұқсас немесе салыстырмалы терминологиясы, немесе, не стратегияны, жоспарларды, мақсаттарды, міндеттерді, болашақ оқиғаларды немесе ниеттерді талқылауға сілтемелер болашаққа қатысты мәлімдемелерді белгілеуге арналған. Болашаққа қатысты көрсетілген мәлімдемелер тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мәлімдемелерді қамтиды. Мұндай шектеусіз болашаққа қатысты мәлімдемелер ниеттер, пікірлер, болжамдар туралы мәлімдемелер және Компанияның өзгелермен қатар, қызмет нәтижелеріне, қаржылық жай-күйіне, өтімділігіне, перспективаларына, өсуіне, әлеуетті сатып алуларға, Компанияның стратегиясына және Компания жұмыс істейтін салаларға қатысты оның үміттері туралы мәлімдемелер болып табылады. Өзінің табиғаты бойынша болашаққа қатысты мәлімдемелер тәуекелмен және белгісіздікпен байланысты, өйткені олар орын алуы немесе орын алмауы мүмкін болашақ оқиғалар мен жағдайларға жатады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер қызметтің болашақтағы нәтижелерінің және қызметтің нақты нәтижелерінің кепілдіктері болып табылмайды, оның ішінде Компанияның қаржылық жағдайы мен өтімділігі және Компания жұмыс істейтін елдің және салалардың дамуы, осы веб-сайтта сипатталғаннан айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін немесе болашаққа қатысты осы веб-сайтта қамтылған мәлімдемелерге сәйкес болжалдануы мүмкін. Веб-сайтта қамтылған ақпарат толық емес. Ақпаратты дайындаудың мұқияттылығына қарамастан, барлық ақпарат барлық қатынастарда нақты және өзекті бола алмайды және Компания салаға қатысты қандай да бір ақпаратты жаңарту үшін немесе жаңа ақпаратты, болашақ оқиғаларды немесе қандай да бір өзге жағдайларды алу нәтижесінде, осы веб-сайтта қамтылған болашаққа қатысты қандай да бір мәлімдемелер үшін жауапты болмайды. Осы веб-сайтта ұсынылған немесе қамтылған кез келген ақпарат алдын ала ескертусіз түзетілуі немесе өзгертілуі мүмкін. Компания ешқандай растама жасамайды, ешқандай кепілдік бермейді және болашаққа қатысты осындай мәлімдемелерде баяндалған нәтижелерге қол жеткізуге қатысты ешқандай болжам жасамайды.

Компания осы веб-сайтта жарияланған ақпаратты үшінші тұлғалардың дұрыс түсінуіне жауапты болмайды. Осы веб-сайтта қамтылған ақпараттың немесе пікірлердің дәлдігіне, толықтығына немесе әділдігіне ешбір мақсатта сүйенуге болмайды  компания, оның акционерлері немесе бақылауындағы компаниялар, олардың лауазымды тұлғалары, қызметкерлері, директорлары, аффилиирленген тұлғалары, агенттері немесе консультанттары осы веб-сайттағы кез келген ақпарат немесе пікір үшін немесе кез келген қателер немесе олқылықтар үшін ешқандай жауапкершілікті немесе жауапкершілікті қабылдамайды. Компания осы веб-сайтта жарияланған болашаққа қатысты мәлімдемелерге негізделген үшінші тұлғалардың инвестициялық және өзге де қаржылық шешімдері үшін жауапты болмайды.

Компания да, оның консультанттары да осы веб-сайтты немесе ондағы ақпаратты пайдалану нәтижесінде туындайтын кез келген түрдегі тікелей немесе жанама немесе кейінгі шығындар үшін ешқандай жауапкершілікті көтермейді.

Мен ескертуді оқыдым