Есептілік және ақпараттың ашылуы

Жасалған ірі мәмілелер жайлы ақпарат
ҚМГ басқару органы мүшесінің лауазымын басқа заңды тұлғаның басқару органының мүшесі лауазымымен қоса атқаруы туралы ақпарат
ҚМГ тарапынан бір уақытта ҚМГ-ның мүддесі бар және ҚМГ-ның уәкілетті органы мұндай мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдаған күні құны ҚМГ активтерінің жиынтық баланстық құнының он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алу немесе сатумен байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелердің жасалуы туралы ақпарат.
29.12.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 27 желтоқсанда ірі мәміле жасасты...
29.12.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 27 желтоқсанда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС арасындағы мұнай және (немесе) тұрақты газ конденсатын (газ конденсатын) және (немесе) өнделген өнімдерді өндеу және мұнай өнімдерін жөнелту бойынша жұмыстарды орындауға арналған шарт.
29.12.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 27 желтоқсанда ірі мәміле жасасты...
29.12.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 27 желтоқсанда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен «Өзенмұнайгаз» АҚ арасындағы мұнайды сатып алу туралы шарт.
29.12.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 27 желтоқсанда ірі мәміле жасасты...
29.12.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 27 желтоқсанда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен «Ембімұнайгаз» АҚ арасындағы мұнайды сатып алу туралы шарт.
29.12.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 27 желтоқсанда ірі мәміле жасасты...
29.12.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 27 желтоқсанда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС арасындағы шикі мұнайды өндеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған шарт.
28.12.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 26 желтоқсанда ірі мәміле жасасты...
28.12.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 26 желтоқсанда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: Жиынтығында ірі мәміле болып табылатын келесі өзара байланысты мәмілелерді:
а) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен «Каспий Құбыр Консорциумы-Р» АҚ-тың арасындағы Тасымалдау туралы шарт;
б) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ-тың арасындағы Тасымалдау туралы шарт;
в) 2018 ж. 1 ақпандағы Каспий құбыр желісінің сапа банкі жөніндегі сенімгерлік шот туралы шартқа қосылу туралы шартты жасасу.
26.12.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 24 желтоқсанда ірі мәміле жасасты...
26.12.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 24 желтоқсанда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ пен «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС арасындағы 02.07.2018 мұнай өнімдерін сатып алу-сату шартына № 1 қосымша келісім.
14.12.2018 «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) 2018 жылғы 12 желтоқсанда...
14.12.2018 «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) 2018 жылғы 12 желтоқсанда Қоғамның Директорлар кеңесінің ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдағаны жөнінде хабарлайды.
05.12.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 30 қарашада ірі мәміле жасасты. Мәміленің тақырыбы: Коммерциялық құпия
15.10.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 11 қазанда ірі мәміле жасасты...
15.10.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 11 қазанда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: Жиынтығы ірі мәміле болып табылатын келесідей өзара байланысты мәмілелерді жасау:
а) «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ мен «ЭНИ ИСАТАЙ Б.В.» арасындағы бірлескен қызмет туралы келісімге №1 қосымша келісім;
б) «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы мен «ЭНИ Интернэйшнл Б.В.» арасында индустриалды жобаны іске асырудың негізгі шарттары туралы Келісімге №1 қосымша келісім.
09.10.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 08 қазанда ірі мәміле жасасты. Мәміленің тақырыбы: Коммерциялық құпия
08.10.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 04 қазанда ірі мәміле жасасты. Мәміленің тақырыбы: Коммерциялық құпия
04.10.2018 KMG announces the decision of the Board of Directors of the Company on major transactions, on October 4, 2018.
24.09.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 19 қыркүйекте ірі мәміле жасасты...
24.09.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 19 қыркүйекте ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ мен «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ арасында қаржылық көмек көрсету туралы келісімшарт.
13.09.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 11 қыркүйекте ірі мәміле жасасты. Мәміленің тақырыбы: Коммерциялық құпия
03.08.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 31 шілдеде ірі мәміле жасасты...
03.08.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 31 шілдеде ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ және «Атырау МӨЗ» ЖШС мұнай және (немесе) тұрақты газ конденсатын (газ конденсатын) және (немесе) қайта өңдеу өнімдерін қайта өңдеу мен мұнай өнімдерін жөнелту жөніндегі келісімшартты бұзу туралы келісім.
03.08.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 31 шілдеде ірі мәміле жасасты...
03.08.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 31 шілдеде ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ мен «Атырау МӨЗ» ЖШС арасында мұнай және (немесе) тұрақты газ конденсатын (газ конденсатын) және (немесе) қайта өңдеу өнімдерін қайта өңдеу мен мұнай өнімдерін жөнелту бойынша жұмыстарды орындау туралы келісімшарт.
31.07.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 27 шілдеде ірі мәміле жасасты. Мәміленің тақырыбы: Коммерциялық құпия
26.07.2018 «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) Қоғамның Директорлар кеңесімен...
26.07.2018 «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) Қоғамның Директорлар кеңесімен ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылданғаны туралы хабарлайды.
04.07.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 01 шілдеде ірі мәміле жасасты...
04.07.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 01 шілдеде ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» өндіру және бұрғылау технологиялары ғылыми-зерттеу институты» ЖШС-мен «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ кен орындарын геологиялық барлау жобаларын, мұнай өндіру және игеру процестерін мониторингілеу бойынша қызметтерді ұзақ мерзімді сатып алу туралы 2016 жылғы 26 сәуірдегі келісімшартты бұзу туралы келісім.
04.07.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 02 шілдеде ірі мәміле жасасты...
04.07.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 02 шілдеде ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ мен «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС арасындағы мұнай өнімдерін сатып алу-сату келісімшарты.
04.07.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 29 маусымда ірі мәміле жасасты...
04.07.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 29 маусымда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ мен «Өзенмұнайгаз» АҚ арасындағы мұнай өнімдерін сатып алу туралы келісімшарт.
04.07.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 29 маусымда ірі мәміле жасасты...
04.07.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 29 маусымда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ мен «Атырау МӨЗ» ЖШС арасында мұнай және (немесе) тұрақты газ конденсатын (газ конденсатын) және (немесе) қайта өңдеу өнімдерін қайта өңдеу мен мұнай өнімдерін жөнелту бойынша жұмыстарды орындау туралы келісімшарт.
14.06.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 11 маусымда ірі мәміле жасасты...
14.06.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 11 маусымда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК»АҚ мен «Самұрық-Қазына» АҚ арасындағы қаржылық көмек туралы 2015 жылғы 16 қазандағы келісімшартқа № 2 қосымша келісім.
12.06.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 07 маусымда ірі мәміле жасасты...
12.06.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 07 маусымда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК »АҚ мен «Атырау МӨЗ» ЖШС арасындағы қаржылық көмек туралы келісімшарт.
07.06.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 04 маусымда ірі мәміле жасасты...
07.06.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 04 маусымда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ мен «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС арасындағы несиелік желі ұсыну туралы 2014 жылғы 21 қазандағы келісімшартқа №3 қосымша келісім.
03.04.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 30 наурызда ірі мәміле жасасты...
03.04.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 30 наурызда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ мен «ҚазТрансГаз» АҚ арасындағы қарыз туралы 2017 жылғы 3 наурыздағы №38-28 келісімшартқа №3 қосымша келісім.
14.03.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 12 наурызда ірі мәміле жасасты. Мәміленің тақырыбы: Коммерциялық құпия
03.03.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 28 ақпанда ірі мәміле жасасты...
03.03.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 28 ақпанда ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: ҚМГ мен «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС арасындағы несиелік желі ұсыну туралы 2013 жылғы 24 қазандағы келісімшартқа №5 қосымша келісім.
16.02.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 15 ақпанында ірі мәміле жасасты...
16.02.2018 «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2018 жылғы 15 ақпанында ірі мәміле жасасты.
Мәміленің тақырыбы: ҚМГ мен «Урихтау Оперейтинг» ЖШС арасындағы несиелік желі ұсыну туралы 2014 жылғы 23 сәуірдегі №107-28 келісімшартқа №5 қосымша келісім және несиелік желі ұсыну туралы 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №362-28 келісімшартқа №4 қосымша келісім жасасу арқылы жиынтығы ірі мәміле болып табылатын өзара байланысты мәмілелерді жасау.
05.12.2018 ҚМГ ҰК Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 29 қарашадағы шешімімен ҚМГ ҰК Басқарма Төрағасы...
05.12.2018 ҚМГ ҰК Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 29 қарашадағы шешімімен ҚМГ ҰК Басқарма Төрағасы А.С. Айдарбаевтың «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК »АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы мүшелігі мақұлданды.

А.С. Айдарбаев өкілеттілікке ие және «Қазатомөнеркәсіп »ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымындағы міндеттерін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жарғысы мен басқа да ішкі құжаттарға сәйкес орындайды.
02.07.2018 KMG reports that by decision of the Board of Directors of KMG of June 28, 2018...
02.07.2018 KMG reports that by decision of the Board of Directors of KMG of June 28, 2018, member of the Management Board of KMG, deputy chairman of the Management Board for transportation, processing and marketing Tiesov D.S. combines this position with the position of Chairman of the Board of Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. LLP. D. Tiesov has authority and performs the duties of the Chairman of the Board of Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. LLP in accordance with the Charter and other internal documents of Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. LLP.
14.06.2018 KMG reports that by decision of the Board of Directors of KMG of June 12, 2018...
14.06.2018 KMG reports that by decision of the Board of Directors of KMG of June 12, 2018, member of the Management Board of KMG, Deputy Chairman of the Board for exploration, production and oilfield services JSC NC "KazMunayGas" appointed Iskaziyev K.O. The specified post Iskaziyev K.O. Combines with the position of a member of the Board of Directors, the General Director (Chairman of the Management Board) of KazMunayGas Exploration Production JSC (hereinafter - KMG EP). Iskaziyev K. O. has authority and performs the duties of a member of the Board of Directors, General Director (Chairman of the Board) of KMG EP in accordance with the Charter and other internal documents of KMG EP.
12.06.2018 «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ) 2018 жылдың 12 маусымында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ...
12.06.2018 «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ) 2018 жылдың 12 маусымында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен «ҚазМұнайГаз» Исказиева К.О. ҰК АҚ Басқармасының мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының барлау, өндіру және мұнай кен орындарын басқару жөніндегі орынбасары болып тағайындалды. Исказиев К.О. бұл лауазымды Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ (бұдан әрі - ҚМГ БӨ) бас директоры (Басқарма төрағасы) лауазымымен қоса атқарады. Исказиев К.О. ҚМГ БӨ Жарғысы мен басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚМГ БӨ бас директоры (Басқарма төрағасы) лауазымынының міндетін атқарады және оған құзыретті.
31.10.2016 Joint-stock company “National company“ KazMunayGas ”10.27.2016 made major transactions...
31.10.2016 Joint-stock company “National company“ KazMunayGas ”10.27.2016 made major transactions, the value of which exceeds the threshold of 20 (twenty) billion tenge, and related-party transactions - the Agreement on exemption from obligations under the Purchase and Sale Agreement of October 31, 2008, the Agreement on exemption from obligations and amendments to the Contract of Charges of October 31, 2008, the Agreement on Release from Obligations and Amendments to the Contract of Pledge of October 31, 2008 and the Letter of Waiver of Claims under the Contract of Charges of October 31, 2008.
31.08.2017 JSC “National Company “KazMunayGas” completed payment of dividends on the shares....
31.08.2017 1) Total amount of dividends to be paid to the shareholders - 45,877,365,750 (forty-five billion eight hundred and seventy-seven million three hundred and sixty-five thousand seven hundred and fifty) tenges;

2) Total amount of dividends, actually paid to the shareholders - 45,877,365,750 (forty-five billion eight hundred and seventy-seven million three hundred and sixty-five thousand seven hundred and fifty) tenges;

3) Period for which these dividends on the shares were paid: 2013 and 2016;

4) Date of record for payment of this entitlement: 00 hours 00 minutes of 4 June 2017.
KAZ RUS ENG

МАҢЫЗДЫ: Келесі хабарламамен толық көлемде мұқият танысуыңызды сұраймыз. Төменде келтірілген хабарлама өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін екеніне назар аударыңыз.

ХАБАРЛАМА

Болашаққа қатысты мәлімдеме

Осы веб-сайтта "болашаққа қатысты мәлімдеме"болып табылатын немесе есептелетін өтініштер болуы мүмкін. Болашақты сипаттауға арналған терминология, соның ішінде, "есептейді", "алдын ала бағалау бойынша", "күтеді", "болжамдар бойынша", "ниеттенеді", "жоспарлайды", "байқады", "болады" немесе "тиіс" деген сөздерді қоса алғанда, немесе, не әрбір жағдайда олардың теріс нысаны немесе ұқсас немесе салыстырмалы терминологиясы, немесе, не стратегияны, жоспарларды, мақсаттарды, міндеттерді, болашақ оқиғаларды немесе ниеттерді талқылауға сілтемелер болашаққа қатысты мәлімдемелерді белгілеуге арналған. Болашаққа қатысты көрсетілген мәлімдемелер тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мәлімдемелерді қамтиды. Мұндай шектеусіз болашаққа қатысты мәлімдемелер ниеттер, пікірлер, болжамдар туралы мәлімдемелер және Компанияның өзгелермен қатар, қызмет нәтижелеріне, қаржылық жай-күйіне, өтімділігіне, перспективаларына, өсуіне, әлеуетті сатып алуларға, Компанияның стратегиясына және Компания жұмыс істейтін салаларға қатысты оның үміттері туралы мәлімдемелер болып табылады. Өзінің табиғаты бойынша болашаққа қатысты мәлімдемелер тәуекелмен және белгісіздікпен байланысты, өйткені олар орын алуы немесе орын алмауы мүмкін болашақ оқиғалар мен жағдайларға жатады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер қызметтің болашақтағы нәтижелерінің және қызметтің нақты нәтижелерінің кепілдіктері болып табылмайды, оның ішінде Компанияның қаржылық жағдайы мен өтімділігі және Компания жұмыс істейтін елдің және салалардың дамуы, осы веб-сайтта сипатталғаннан айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін немесе болашаққа қатысты осы веб-сайтта қамтылған мәлімдемелерге сәйкес болжалдануы мүмкін. Веб-сайтта қамтылған ақпарат толық емес. Ақпаратты дайындаудың мұқияттылығына қарамастан, барлық ақпарат барлық қатынастарда нақты және өзекті бола алмайды және Компания салаға қатысты қандай да бір ақпаратты жаңарту үшін немесе жаңа ақпаратты, болашақ оқиғаларды немесе қандай да бір өзге жағдайларды алу нәтижесінде, осы веб-сайтта қамтылған болашаққа қатысты қандай да бір мәлімдемелер үшін жауапты болмайды. Осы веб-сайтта ұсынылған немесе қамтылған кез келген ақпарат алдын ала ескертусіз түзетілуі немесе өзгертілуі мүмкін. Компания ешқандай растама жасамайды, ешқандай кепілдік бермейді және болашаққа қатысты осындай мәлімдемелерде баяндалған нәтижелерге қол жеткізуге қатысты ешқандай болжам жасамайды.

Компания осы веб-сайтта жарияланған ақпаратты үшінші тұлғалардың дұрыс түсінуіне жауапты болмайды. Осы веб-сайтта қамтылған ақпараттың немесе пікірлердің дәлдігіне, толықтығына немесе әділдігіне ешбір мақсатта сүйенуге болмайды  компания, оның акционерлері немесе бақылауындағы компаниялар, олардың лауазымды тұлғалары, қызметкерлері, директорлары, аффилиирленген тұлғалары, агенттері немесе консультанттары осы веб-сайттағы кез келген ақпарат немесе пікір үшін немесе кез келген қателер немесе олқылықтар үшін ешқандай жауапкершілікті немесе жауапкершілікті қабылдамайды. Компания осы веб-сайтта жарияланған болашаққа қатысты мәлімдемелерге негізделген үшінші тұлғалардың инвестициялық және өзге де қаржылық шешімдері үшін жауапты болмайды.

Компания да, оның консультанттары да осы веб-сайтты немесе ондағы ақпаратты пайдалану нәтижесінде туындайтын кез келген түрдегі тікелей немесе жанама немесе кейінгі шығындар үшін ешқандай жауапкершілікті көтермейді.

Мен ескертуді оқыдым