Баспасөз-баяны

Нұр-Сұлтан қ., 2019 жылғы 22 тамыз – Қазақстанның тікелей-интеграцияланған мұнай-газ компаниясы - «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ (бұдан әрі – «ҚМГ», «Компания») халықаралық қаржылық есептілік стандарттары (ХҚЕС) бойынша 2019 жылғы бірінші жартыжылдықтың қаржылық және операциялық нәтижелерін жариялады.


2019 жылғы бірінші жартыжылдықтың өндірістік нәтижелері:

 • Мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі өткен жылдың осындай кезеңдегі көрсеткішпен салыстырғанда 0,5%-ға немесе 11 704 мың тоннаға (тәулігіне 484 мың баррель) төмендеді;
 • Табиғи және ілеспе газды өндіру өткен жылдың есептік кезеңіне қарағанда 2,5%-ға ұлғайып, 4 225 млн м³-ді құрады;
 • Мұнай тасымалдау көлемі 2018 жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда 5,0%-ға артып, 38 949 мың тоннаны құрады;
 • Газ тасымалдау көлемі 2018 жылдың есептік кезеңіне қарағанда 8,7%-ға төмендеп, 50,1 млрд м³-ді құрады.
 • Көмірсутегі шикізатын өңдеу кӛлемі 1,7%-ға артып, 9 998 мың тоннаны құрады. Бұл көрсеткіш қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарында өңделген 6 670 мың тонна және Румыниядағы KMG International («KMG I») зауыттарында өңделген 3 328 мың
 • тоннаны қамтиды. Есептік кезеңде мұнай өнімдері өндірісінің жалпы көлемі 1,6%-ға өсіп, 9 360 мың тоннаны құрады.
 • Өткен жылдың есептік кезеңімен салыстырғанда өзіміз өндірген мұнай мен конденсат сату көлемі 0,5%-ға өсіп, 11 641 мың тоннаны құрады.


2019 жылғы бірінші жартыжылдыктың қаржылық көрсеткіштері:

 • 2019 жылғы бірінші жартыжылдықта сатудан ақшалай түсім 1,4%-ға өсті және 3 403 млрд. теңгені (8 971 млн АҚШ долларын) құрады;
 • 2019 жылғы бірінші жартыжылдықтағы таза пайда 622 млрд. теңгеге (1 641 млн АҚШ доллары) дейін өсіп, 2018 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 73,0%-ға ұлғайды; Есептік кезеңдегі күрделі шығындар 167 млрд теңгені (440 млн АҚШ долларын)
 • құрап, 2018 жылғы бірінші жартыжылдықтағы көрсеткіштен 5,8%-ға төмендеді;
 • EBITDA көрсеткіші 2018 жылғы бірінші жартыжылдықтағы көрсеткішпен салыстырғанда 20,5%-ға өсті және 1 095 млрд теңгені (2 888 млн АҚШ долларын) құрады;
 • Компанияның таза қарызы 2 491 млрд теңгені (6 547 млн АҚШ долларын) құрап, 2018 жылдың соңындағы көрсеткіштен 15,0%-ға жоғары болды;
 • Түзету енгізілген бос ақша ағыны 93,8%-ға ұлғайып, 140 млрд теңгені (369 млн АҚШ долларын) құрады.

Баспасөз релизінің толық мәтінімен мына сілтеме бойынша таныса аласыздар.

KAZ RUS ENG

МАҢЫЗДЫ: Келесі хабарламамен толық көлемде мұқият танысуыңызды сұраймыз. Төменде келтірілген хабарлама өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін екеніне назар аударыңыз.

ХАБАРЛАМА

Болашаққа қатысты мәлімдеме

Осы веб-сайтта "болашаққа қатысты мәлімдеме"болып табылатын немесе есептелетін өтініштер болуы мүмкін. Болашақты сипаттауға арналған терминология, соның ішінде, "есептейді", "алдын ала бағалау бойынша", "күтеді", "болжамдар бойынша", "ниеттенеді", "жоспарлайды", "байқады", "болады" немесе "тиіс" деген сөздерді қоса алғанда, немесе, не әрбір жағдайда олардың теріс нысаны немесе ұқсас немесе салыстырмалы терминологиясы, немесе, не стратегияны, жоспарларды, мақсаттарды, міндеттерді, болашақ оқиғаларды немесе ниеттерді талқылауға сілтемелер болашаққа қатысты мәлімдемелерді белгілеуге арналған. Болашаққа қатысты көрсетілген мәлімдемелер тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мәлімдемелерді қамтиды. Мұндай шектеусіз болашаққа қатысты мәлімдемелер ниеттер, пікірлер, болжамдар туралы мәлімдемелер және Компанияның өзгелермен қатар, қызмет нәтижелеріне, қаржылық жай-күйіне, өтімділігіне, перспективаларына, өсуіне, әлеуетті сатып алуларға, Компанияның стратегиясына және Компания жұмыс істейтін салаларға қатысты оның үміттері туралы мәлімдемелер болып табылады. Өзінің табиғаты бойынша болашаққа қатысты мәлімдемелер тәуекелмен және белгісіздікпен байланысты, өйткені олар орын алуы немесе орын алмауы мүмкін болашақ оқиғалар мен жағдайларға жатады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер қызметтің болашақтағы нәтижелерінің және қызметтің нақты нәтижелерінің кепілдіктері болып табылмайды, оның ішінде Компанияның қаржылық жағдайы мен өтімділігі және Компания жұмыс істейтін елдің және салалардың дамуы, осы веб-сайтта сипатталғаннан айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін немесе болашаққа қатысты осы веб-сайтта қамтылған мәлімдемелерге сәйкес болжалдануы мүмкін. Веб-сайтта қамтылған ақпарат толық емес. Ақпаратты дайындаудың мұқияттылығына қарамастан, барлық ақпарат барлық қатынастарда нақты және өзекті бола алмайды және Компания салаға қатысты қандай да бір ақпаратты жаңарту үшін немесе жаңа ақпаратты, болашақ оқиғаларды немесе қандай да бір өзге жағдайларды алу нәтижесінде, осы веб-сайтта қамтылған болашаққа қатысты қандай да бір мәлімдемелер үшін жауапты болмайды. Осы веб-сайтта ұсынылған немесе қамтылған кез келген ақпарат алдын ала ескертусіз түзетілуі немесе өзгертілуі мүмкін. Компания ешқандай растама жасамайды, ешқандай кепілдік бермейді және болашаққа қатысты осындай мәлімдемелерде баяндалған нәтижелерге қол жеткізуге қатысты ешқандай болжам жасамайды.

Компания осы веб-сайтта жарияланған ақпаратты үшінші тұлғалардың дұрыс түсінуіне жауапты болмайды. Осы веб-сайтта қамтылған ақпараттың немесе пікірлердің дәлдігіне, толықтығына немесе әділдігіне ешбір мақсатта сүйенуге болмайды  компания, оның акционерлері немесе бақылауындағы компаниялар, олардың лауазымды тұлғалары, қызметкерлері, директорлары, аффилиирленген тұлғалары, агенттері немесе консультанттары осы веб-сайттағы кез келген ақпарат немесе пікір үшін немесе кез келген қателер немесе олқылықтар үшін ешқандай жауапкершілікті немесе жауапкершілікті қабылдамайды. Компания осы веб-сайтта жарияланған болашаққа қатысты мәлімдемелерге негізделген үшінші тұлғалардың инвестициялық және өзге де қаржылық шешімдері үшін жауапты болмайды.

Компания да, оның консультанттары да осы веб-сайтты немесе ондағы ақпаратты пайдалану нәтижесінде туындайтын кез келген түрдегі тікелей немесе жанама немесе кейінгі шығындар үшін ешқандай жауапкершілікті көтермейді.

Мен ескертуді оқыдым