Баспасөз-баяны

2019 жылғы 27 ақпанда «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК» АҚ («Эмитент») және KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. («KMG Finance») әрбір ұстаушыға өзінің жолдауын жариялады:

  • 3,875% пайыздық мөлшерлемемен және 2022 жылы өтеу мерзімімен 500 000 000 АҚШ доллары сомасына нот (S ережесі бойынша Жаһандық нот ISIN: XS1595713279; 144А Ережесі бойынша Жаһандық нот ISIN: US48667QAM78) («2022 ноттар»);
  • 4,40% пайыздық мөлшерлемемен және 2023  жылы өтеу мерзімімен 1 000 000 000 АҚШ доллары сомасына нот (S ережесі бойынша Жаһандық нот ISIN: XS0925015074; 144А Ережесі бойынша Жаһандық нот ISIN: US46639UAA34) («2023 ноттар»);
  • 4,75% пайыздық мөлшерлемемен және 2027  жылы өтеу мерзімімен 1 000 000 000 АҚШ доллары сомасына нот (S ережесі бойынша Жаһандық нот ISIN: XS1595713782; 144А Ережесі бойынша Жаһандық нот ISIN:US48667QAN51) («2027 ноттар»);
  • 5,75% пайыздық мөлшерлемемен және 2047  жылы өтеу мерзімімен 1 250 000 000 АҚШ доллары сомасына нот (S ережесі бойынша Жаһандық нот ISIN: XS1595714087; 144А Ережесі бойынша Жаһандық нот ISIN: US48667QAP00) («2047 ноттар»),

2022 Нот шарттарына (i), 2023 Нот шарттарына (ii), 2027 Нот шарттарына (iii), 2047 Нот шарттарына (iv) және олардың негізінде 2022 Нот,  2023 Нот, 2027 және 2047 Ноттары шығарылған траст келісім-шарттарының ережелеріне ұсынылған өзгертулерді енгізуге  келісім беру өтінішімен, ол туралы Келісімді алу меморандумында егжей-тегжейлі сипатталған («Ұсыныс»).

Жолдау Келісімді алу меморандумында баяндалған шарттарда және талаптарға сәйкес жіберілді.

Эмитент және RMG Finance осымен ұстаушыларға бүгінгі күні өткізілген жиналыстарда 2019 жылғы 27 ақпандағы Жиналыс туралы Хабарламаларда берілген, 2022 Нот,  2023 Нот, 2027 Нот, 2047 Ноттарға қатысты тиісті Төтенше қарарлар қабылданғандығын хабарлайды.

KAZ RUS ENG

МАҢЫЗДЫ: Келесі хабарламамен толық көлемде мұқият танысуыңызды сұраймыз. Төменде келтірілген хабарлама өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін екеніне назар аударыңыз.

ХАБАРЛАМА

Болашаққа қатысты мәлімдеме

Осы веб-сайтта "болашаққа қатысты мәлімдеме"болып табылатын немесе есептелетін өтініштер болуы мүмкін. Болашақты сипаттауға арналған терминология, соның ішінде, "есептейді", "алдын ала бағалау бойынша", "күтеді", "болжамдар бойынша", "ниеттенеді", "жоспарлайды", "байқады", "болады" немесе "тиіс" деген сөздерді қоса алғанда, немесе, не әрбір жағдайда олардың теріс нысаны немесе ұқсас немесе салыстырмалы терминологиясы, немесе, не стратегияны, жоспарларды, мақсаттарды, міндеттерді, болашақ оқиғаларды немесе ниеттерді талқылауға сілтемелер болашаққа қатысты мәлімдемелерді белгілеуге арналған. Болашаққа қатысты көрсетілген мәлімдемелер тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мәлімдемелерді қамтиды. Мұндай шектеусіз болашаққа қатысты мәлімдемелер ниеттер, пікірлер, болжамдар туралы мәлімдемелер және Компанияның өзгелермен қатар, қызмет нәтижелеріне, қаржылық жай-күйіне, өтімділігіне, перспективаларына, өсуіне, әлеуетті сатып алуларға, Компанияның стратегиясына және Компания жұмыс істейтін салаларға қатысты оның үміттері туралы мәлімдемелер болып табылады. Өзінің табиғаты бойынша болашаққа қатысты мәлімдемелер тәуекелмен және белгісіздікпен байланысты, өйткені олар орын алуы немесе орын алмауы мүмкін болашақ оқиғалар мен жағдайларға жатады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер қызметтің болашақтағы нәтижелерінің және қызметтің нақты нәтижелерінің кепілдіктері болып табылмайды, оның ішінде Компанияның қаржылық жағдайы мен өтімділігі және Компания жұмыс істейтін елдің және салалардың дамуы, осы веб-сайтта сипатталғаннан айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін немесе болашаққа қатысты осы веб-сайтта қамтылған мәлімдемелерге сәйкес болжалдануы мүмкін. Веб-сайтта қамтылған ақпарат толық емес. Ақпаратты дайындаудың мұқияттылығына қарамастан, барлық ақпарат барлық қатынастарда нақты және өзекті бола алмайды және Компания салаға қатысты қандай да бір ақпаратты жаңарту үшін немесе жаңа ақпаратты, болашақ оқиғаларды немесе қандай да бір өзге жағдайларды алу нәтижесінде, осы веб-сайтта қамтылған болашаққа қатысты қандай да бір мәлімдемелер үшін жауапты болмайды. Осы веб-сайтта ұсынылған немесе қамтылған кез келген ақпарат алдын ала ескертусіз түзетілуі немесе өзгертілуі мүмкін. Компания ешқандай растама жасамайды, ешқандай кепілдік бермейді және болашаққа қатысты осындай мәлімдемелерде баяндалған нәтижелерге қол жеткізуге қатысты ешқандай болжам жасамайды.

Компания осы веб-сайтта жарияланған ақпаратты үшінші тұлғалардың дұрыс түсінуіне жауапты болмайды. Осы веб-сайтта қамтылған ақпараттың немесе пікірлердің дәлдігіне, толықтығына немесе әділдігіне ешбір мақсатта сүйенуге болмайды  компания, оның акционерлері немесе бақылауындағы компаниялар, олардың лауазымды тұлғалары, қызметкерлері, директорлары, аффилиирленген тұлғалары, агенттері немесе консультанттары осы веб-сайттағы кез келген ақпарат немесе пікір үшін немесе кез келген қателер немесе олқылықтар үшін ешқандай жауапкершілікті немесе жауапкершілікті қабылдамайды. Компания осы веб-сайтта жарияланған болашаққа қатысты мәлімдемелерге негізделген үшінші тұлғалардың инвестициялық және өзге де қаржылық шешімдері үшін жауапты болмайды.

Компания да, оның консультанттары да осы веб-сайтты немесе ондағы ақпаратты пайдалану нәтижесінде туындайтын кез келген түрдегі тікелей немесе жанама немесе кейінгі шығындар үшін ешқандай жауапкершілікті көтермейді.

Мен ескертуді оқыдым