ҚМГ бағалы қағаздары

Within the strategic goal “Maintaining financial stability” The Company is committed to prudent capital allocation policy and focuses on maximization of shareholder return through the cycle. The Company seeks to adhere to conservative financial policy maintaining balanced debt profile and securing a strong liquidity position.

Debt profile

KMG borrows both on the national and global capital markets in line with its flexible, balanced debt management policy. KMG’s gross debt is represented by Bonds and Loans. The debt portfolio is mainly formed in US dollars - the currency of major incomes.

Debt and leverage, USD mln

Debt

Cash and deposits

Net debt

Starting from 2019, the Company revised calculation approach of Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA), excluding the finance income from the methodology. In the reports for 2019, and for further periods, the Company calculates EBITDA as “Revenue + Share in profit of JVs and associates, net – Cost of purchased oil, gas petroleum products and refining costs – G&A expenses – Transportation and selling expenses – Production expenses –Taxes other than income tax. Financial metrics for prior periods were recalculated respectively.

Starting from 2019, the Company revised calculation approach of Net debt. In the reports for 2019, and for further periods, the Company calculates Net debt as “Bonds + Loans – Cash & cash equivalents – Short-term bank deposits – Long-term bank deposits”. Financial metrics for prior periods were recalculated respectively.


Total debt by type, %

Loans

Bonds

Total debt by term, %

Current portion

Non-current portion


Total debt by interest rate type, %

Fixed interest rate borrowings

Floating interest rate borrowing

Total debt by currencies, %

US dollar

Tenge

Euro


Bonds

KMG bonds are among the most liquid instruments among those offered by Kazakhstan’s issuers. KMG’s FX-denominated bonds have been historically attractive to a wide range of investors. KMG bonds’ investor base includes thousands of institutional and retail investors, mostly based in the USA, Europe, and Asia. KMG’s Eurobonds are traded on the London Stock Exchange and the Kazakhstan Stock Exchange.

The table shows KMG's outstanding bond issuances as of 3 November 2020

Атауы
Облигация түрі
Айналымның басталу күні / өтеу мерзімі
Айналым кезеңі
Валюта
Шығарылым көлемі,
АҚШ доллары
Айналымдағы облигациялар,
АҚШ доллары
Жарияланған облигациялар,
АҚШ доллары
Сатып алынған облигациялар саны,
АҚШ доллары
Купондық мөлшерлеме
ISIN: REGS/ 144A
Еурооблигациялар
Басымдықты, қамсыздандырылмаған
19.04.2017/ 19.04.202710US$1 000 000 0001 000 000 0001 000 000 000-4,75%XS1595713782/ US48667QAN51
Еурооблигациялар
Басымдықты, қамсыздандырылмаған
19.04.2017/ 19.04.204730US$1 250 000 0001 250 000 0001 250 000 000-5,75%XS1595714087/ US48667QAP00
Еурооблигациялар
Басымдықты, қамсыздандырылмаған
24.04.2018/ 24.04.20257US$500 000 000500 000 000500 000 000-4,75%XS1807299174/ US48667QAR65
Еурооблигациялар
Басымдықты, қамсыздандырылмаған
24.04.2018/ 24.04.203012US$1 250 000 0001 250 000 0001 250 000 000-5,375%XS1807300105/ US48667QAQ82
Еурооблигациялар
Басымдықты, қамсыздандырылмаған
24.04.2018/ 24.04.204830US$1 500 000 0001 500 000 0001 500 000 000-6,375%XS1807299331/ US48667QAS49
ЕурооблигацияларБасымдықты, қамсыздандырылмаған14.10.2020/14.04.203312,5US$750 000 000750 000 000750 000 000-3,5%XS2242422397 / US48126PAA03

Credit ratings

The investment-grade sovereign credit ratings supports KMG’s credit ratings, contributing towards KMG’s strategic initiatives in maintaining access to international capital markets. Maintaining sufficient financial flexibility is considered strategically important to mitigate industry cyclicality while also enabling the pursuit of organic and inorganic investment opportunities.

Ratings

Рейтингтік агенттікҚМГ несиелік рейтингіБолжам
Соңғы жаңартылған күні
Baa3позитивті14.12.2020
BBтұрақты
28.01.2021
BBB-тұрақты
27.03.2020

Рейтинг бағалы қағаздарды сатып алу, сату немесе ұстап тұру туралы ұсыныс болып табылмайды және кез- келген уақытта оны тағайындаған ұйым тарапынан өзгертілуі, уақытша тоқтатылуы немесе қайтарып алынуы мүмкін. Эмитенттер мен облигациялардың әрбасқа түрлеріне қатысты ұқсас рейтингтер міндетті түрде бірдей мәнге ие болмайды. Әрбір жеке рейтингтің мәніне кез-келген басқа рейтингтен тәуелсіз талдау жүргізіледі.

KAZ RUS ENG

МАҢЫЗДЫ: Келесі хабарламамен толық көлемде мұқият танысуыңызды сұраймыз. Төменде келтірілген хабарлама өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін екеніне назар аударыңыз.

ХАБАРЛАМА

Болашаққа қатысты мәлімдеме

Осы веб-сайтта "болашаққа қатысты мәлімдеме"болып табылатын немесе есептелетін өтініштер болуы мүмкін. Болашақты сипаттауға арналған терминология, соның ішінде, "есептейді", "алдын ала бағалау бойынша", "күтеді", "болжамдар бойынша", "ниеттенеді", "жоспарлайды", "байқады", "болады" немесе "тиіс" деген сөздерді қоса алғанда, немесе, не әрбір жағдайда олардың теріс нысаны немесе ұқсас немесе салыстырмалы терминологиясы, немесе, не стратегияны, жоспарларды, мақсаттарды, міндеттерді, болашақ оқиғаларды немесе ниеттерді талқылауға сілтемелер болашаққа қатысты мәлімдемелерді белгілеуге арналған. Болашаққа қатысты көрсетілген мәлімдемелер тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мәлімдемелерді қамтиды. Мұндай шектеусіз болашаққа қатысты мәлімдемелер ниеттер, пікірлер, болжамдар туралы мәлімдемелер және Компанияның өзгелермен қатар, қызмет нәтижелеріне, қаржылық жай-күйіне, өтімділігіне, перспективаларына, өсуіне, әлеуетті сатып алуларға, Компанияның стратегиясына және Компания жұмыс істейтін салаларға қатысты оның үміттері туралы мәлімдемелер болып табылады. Өзінің табиғаты бойынша болашаққа қатысты мәлімдемелер тәуекелмен және белгісіздікпен байланысты, өйткені олар орын алуы немесе орын алмауы мүмкін болашақ оқиғалар мен жағдайларға жатады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер қызметтің болашақтағы нәтижелерінің және қызметтің нақты нәтижелерінің кепілдіктері болып табылмайды, оның ішінде Компанияның қаржылық жағдайы мен өтімділігі және Компания жұмыс істейтін елдің және салалардың дамуы, осы веб-сайтта сипатталғаннан айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін немесе болашаққа қатысты осы веб-сайтта қамтылған мәлімдемелерге сәйкес болжалдануы мүмкін. Веб-сайтта қамтылған ақпарат толық емес. Ақпаратты дайындаудың мұқияттылығына қарамастан, барлық ақпарат барлық қатынастарда нақты және өзекті бола алмайды және Компания салаға қатысты қандай да бір ақпаратты жаңарту үшін немесе жаңа ақпаратты, болашақ оқиғаларды немесе қандай да бір өзге жағдайларды алу нәтижесінде, осы веб-сайтта қамтылған болашаққа қатысты қандай да бір мәлімдемелер үшін жауапты болмайды. Осы веб-сайтта ұсынылған немесе қамтылған кез келген ақпарат алдын ала ескертусіз түзетілуі немесе өзгертілуі мүмкін. Компания ешқандай растама жасамайды, ешқандай кепілдік бермейді және болашаққа қатысты осындай мәлімдемелерде баяндалған нәтижелерге қол жеткізуге қатысты ешқандай болжам жасамайды.

Компания осы веб-сайтта жарияланған ақпаратты үшінші тұлғалардың дұрыс түсінуіне жауапты болмайды. Осы веб-сайтта қамтылған ақпараттың немесе пікірлердің дәлдігіне, толықтығына немесе әділдігіне ешбір мақсатта сүйенуге болмайды  компания, оның акционерлері немесе бақылауындағы компаниялар, олардың лауазымды тұлғалары, қызметкерлері, директорлары, аффилиирленген тұлғалары, агенттері немесе консультанттары осы веб-сайттағы кез келген ақпарат немесе пікір үшін немесе кез келген қателер немесе олқылықтар үшін ешқандай жауапкершілікті немесе жауапкершілікті қабылдамайды. Компания осы веб-сайтта жарияланған болашаққа қатысты мәлімдемелерге негізделген үшінші тұлғалардың инвестициялық және өзге де қаржылық шешімдері үшін жауапты болмайды.

Компания да, оның консультанттары да осы веб-сайтты немесе ондағы ақпаратты пайдалану нәтижесінде туындайтын кез келген түрдегі тікелей немесе жанама немесе кейінгі шығындар үшін ешқандай жауапкершілікті көтермейді.

Мен ескертуді оқыдым